Mercedes Benz ML 350 r. prod 2012 28.05.2020 roku o 10.00

2020-02-27 11:35:13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha  na podstawie art. 875 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu  w dniu  28.05.2020 roku o 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp. Opis ruchomości  Wartość *  Ilośc Cena
1 MERCEDES-BENZ ML 350
Dokument pojazdu: BAN2070710
Rok produkcji: 2012
Rejestracja: SGLJW31
Silnik: poj: 2987,00 cm3, moc: 190,00 KM, rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY
VIN: WDC1660241A093765
Rodzaj: SAMOCHÓD OSOBOWY
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: ML 350
Data ważności OC: 2019-05-08
Data pierwsz. rejestracji: 2012-08-27 przebieg 142 tyś km
 113.900,00 zł 1  56 950,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania (wartość), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00 zł. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (15.30), lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 dnia następnego. Jeżeli dzień następny po licytacji jest dniem wolnym od pracy lub sobotą, termin uiszczenia reszty ceny przypada na pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

OPERAT SZACUNKOWY W ZAŁĄCZNIKU!!!

 

Podziel się: