NISSAN PRIMASTAR prod 2005 25.11.2021 roku o 10:00

2020-02-27 11:35:13
NISSAN PRIMASTAR  prod 2005 25.11.2021 roku o 10:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.11.2021 roku o 10.00 w 44-109 Gliwice ul. Włodzimierza Majakowskiego 7 odbędzie się licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp. Opis ruchomości  Wartość *  Ilośc Cena
1 NISSAN PRIMASTAR
Dokument pojazdu: BAK3304796
Rok produkcji: 2005
Rejestracja: SG4397L
Silnik: poj: 1870 cm3, moc: 60 KM, rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY
VIN: VSKF4BBB5UY568378
Rodzaj: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Samochód uszkodzony, niesprawny. Brak kluczyków
8.000,00 zł 1   6.000,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania (wartość), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00 zł. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (15.30), lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 dnia następnego. Jeżeli dzień następny po licytacji jest dniem wolnym od pracy lub sobotą, termin uiszczenia reszty ceny przypada na pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

Podziel się: