RENAULT TRAFIC Rok produkcji: 1997 - 1.500,00 zł 13.09.2017 r. godz. 09:00:00

2017-08-03 19:16:28

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13.09.2017 roku o 09:00:00 w 42-660 Kalety ul. Sobieskiego 21 odbędzie się licytacja  ruchomości

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp. Opis ruchomości  Wartość *  Ilośc Cena
1 RENAULT TRAFIC Rok produkcji: 1997 Rejestracja: STA29811, Diesel
Nr VIN: VF1TBXG0516399225
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
 2.000,00 zł 1 1.500,00 zł

 Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania (wartość), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00 zł.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia

na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (15.30), lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 dnia następnego. Jeżeli dzień następny po licytacji jest dniem wolnym od pracy lub sobotą, termin uiszczenia reszty ceny przypada na pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Podziel się: