Sprzęt biurowy - Ploter HP Design Jet 500 , Urządzenie wielofunkcyjne, Dalmierze, zestaw komputerowy - 14.09.2017 roku o 09:00:00

2017-08-03 19:24:40

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 14.09.2017 roku o 09:00:00 w kancelarii komornika odbędzie się licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 Lp. opis ruchomości wartość ilość cena wywołania *
1. Ploter HP Design Jet 500 3.000,00 zł 1.  
2. Urządzenie wielofunkcyjne LC 1240 500,00 zł 1.  
3. Dalmierz Bosch DLE 70 1 1.  
4. Dalmierz Bosch DLE 50 1 1.  
5. Urządzenie do cięcia papieru 1 1.  
6. Komputer stacjonarny ponad 2-letni + Monitor LG 24 cale 1 1.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania (wartość), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00 zł.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia

na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (15.30), lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 dnia następnego. Jeżeli dzień następny po licytacji jest dniem wolnym od pracy lub sobotą, termin uiszczenia reszty ceny przypada na pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

 

Podziel się: